เกี่ยวกับ KPI

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ตั้งอยู่ที่ 100 หมู่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลามากกว่า 50 ปี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปคับคู่ค้า “Serve the best Step forward” ด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยของโลกพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมกว่า 14 ประเทศ มากกว่า 140 โรงงาน


บริษัทให้การบริการด้านวิศวกรรม ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง การติดตั้งและการบริการหลังการขาย แบบครบวงจร “Feed -Farm –Food turnkey Innovation” เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้ได้มาซึ่งโรงเรือนและโรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ค่าใช้จ่ายการผลิตต่ำ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปพร้อมกับคู่ค้า สมดัง ปณิธานว่า “Serve the best, Step Forward”

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ :

1. เป็นผู้ให้บริการเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์และไซโลแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย
2. เป็นผู้ให้บริการโรงเรือนสำเร็จรูปและฟาร์มแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย
3. เป็นผู้ให้บริการเครื่องจักรแปรรูปอาหารแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย

KPI BROCHURE PAGE 1

KPI BROCHURE PAGE 2