สถานที่ตั้ง


ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด

โทรศัพท์. (662) 817-6410
โทรสาร. (662) 817-6437
100 หมู่ 9 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย