MORILLON Training for CP Group

28 July 2017

ขอแชร์ภาพบรรยากาศการสัมมนา"MORILLON Training for CP Group"

ณ. ห้องศูนย์พัฒนาคน TPM รง.ผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยท่านวิทยากร Mr. Romain BURGAUD ที่มาให้ความรู้ในการสัมมนาในครั้งนี้

#MKT