ทาสีทางเดินปลอดภัยให้น้อง

09 October 2017

ขอแชร์ภาพกิจกรรม CSR ของเหล่า พี่+น้อง ครอบครัว KPI กับกิจกรรม
"ทาสีทางเดินปลอดภัยให้น้อง" ณ วัดชมนิมิตร ในตอนเช้าวันนี้

#CSR #ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพ #MKT