โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry)

02 มิถุนายน 2559

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry)

   บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกแบบครบวงจร (Turnkey Innovation) สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

      - รับความต้องการและให้คำปรึกษา

     -  ออกแบบงานก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

     -  งานก่อสร้างโรงเรือน

     -  งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย, อื่นๆ

     -  อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  เช่น  ระบบให้อาหาร, ระบบน้ำ, ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) , ระบบควบคุมอัตโนมัติ

     -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

     -  งานบริการหลังการขาย

คุณสมบัติโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก

     - โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง ชุบสังกะสี 100%

    - หลังคาและผนังเป็นระบบฉนวนป้องกันความร้อน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

    - ระบบโครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง ทนทาน บำรุงรักษาง่าย รองรับอุปกรณ์การเลี้ยงและระบบ Ventilation. เพื่อการเลี้ยงที่ให้ประสิทธิภาพสูง

    - อายุการใช้งานยาวนาน