โรงเรือนเลี้ยงสุกร (Swine)

02 มิถุนายน 2559

โรงเรือนเลี้ยงสุกร (Swine)

   บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านโรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร (Turnkey Innovation) สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

     -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา
     -  ออกแบบงานก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค
     -  งานก่อสร้างโรงเรือน
     -  งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย, อื่นๆ
     -  อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  เช่น  ระบบให้อาหาร, ระบบน้ำ, ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) , ระบบควบคุมอัตโนมัติ
     -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า
     -  งานบริการหลังการขาย

คุณสมบัติโรงเรือนเลี้ยงสุกร

     - โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง ชุบสังกะสีระบบพิเศษ (ZAM TECHNOLOGY) หรือชนิดเคลือบสี
     - หลังคาและผนังเป็นระบบฉนวนป้องกันความร้อน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
     - ระบบโครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง ทนทาน บำรุงรักษาง่าย รองรับอุปกรณ์การเลี้ยงและ ระบบ Ventilation. เพื่อการเลี้ยงที่ให้ประสิทธิภาพสูง
     - อุปกรณ์ประตูทำจากแสตนเลส บานประตูมีความแข็งแรง ทนทาน
     - อายุการใช้งานยาวนาน