ระบบอัดอากาศ ( Air Compressed )

30 พฤษภาคม 2559

ระบบอัดอากาศ (Air Compressed)

    บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านระบบอัดอากาศ ( Air Compressed ) แบบครบวงจร  สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

    -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

    -  ออกแบบระบบพร้อม PI Diagram

    -  เครื่องอัดอากาศ Air Compressor ภายใต้แบรนด์ชั้นนำของโลก ตามความต้องการลูกค้า

    -  อุปกรณ์ภายในระบบ  เช่น กรองอากาศ (Air Filter) , วาล์วนิรภัย (Safety Valve) , อุปกรณ์เก็บเสียง (Silencer) , Air Dryer , ถังเก็บอากาศอัด (Receiver Tank)

    -  งานติดตั้งระบบท่อส่งอากาศ

    -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

    -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

    -  การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น

    -  งานบริการหลังการขาย

รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อเข้าสำรวจหน้างานและรับความต้องการลูกค้า สำหรับโครงการติดตั้งใหม่ หรืองานปรับปรุุง เพิ่มเติมระบบ