ระบบน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment And Wastewater Treatment)

30 พฤษภาคม 2559

ระบบน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment And Wastewater Treatment)

   บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านระบบน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment And Wastewater Treatment) แบบครบวงจร 

สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

    -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

    -  ออกแบบระบบ

    -  อุปกรณ์ภายในระบบน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment And Wastewater Treatment)

    -  งานก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อ

    -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุม

    -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

    -  การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น

    -  งานบริการหลังการขาย

 รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อเข้าสำรวจหน้างานและรับความต้องการลูกค้า สำหรับโครงการติดตั้งใหม่ หรืองานปรับปรุุงเพิ่มเติมระบบ