ระบบทำความเย็น (Refrigeration System)

30 พฤษภาคม 2559

ระบบทำความเย็น (Refrigeration System)

   บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านระบบทำความเย็น (Refrigeration System) แบบครบวงจร  สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

    -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

    -  ออกแบบระบบทำความเย็นตามความต้องการลูกค้าทั้งในระบบแอมโมเนีย และฟรีอน พร้อม PI Diagram

    -  อุปกรณ์ระบบทำความเย็น เช่น Compressor , Evaporative Condenser, Unit Cooler , AHU, Manual valve & Control Valve  ภายใต้แบรนด์ชั้นนำของโลก ตามความต้องการลูกค้า

    -  งานติดตั้งระบบท่อและฉนวน

    -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC & SCADA

    -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

    -   การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น

    -  งานบริการหลังการขาย

รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อเข้าสำรวจหน้างานและรับความต้องการลูกค้า สำหรับโครงการติดตั้งใหม่ หรืองานปรับปรุุงเพิ่มเติมระบบ