งานก่อสร้างโรงแปรรูปอาหาร (Food Processing Plant )

01 สิงหาคม 2559

งานก่อสร้างโรงแปรรูปอาหาร (Food Processing Plant)

    บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านโรงแปรรูปอาหารแบบครบวงจร (Turnkey Innovation) สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

  1. โรงงานแปรรูปสัตว์ปีก (Slaughter and Further processing plant)
  2. โรงงานแปรรูปกุ้ง (Shrimp processing plant)
  3. โรงงานแปรรูปปลา (Fish processing plant)
  4. ห้องเย็น (Cold Storage)

 การให้บริการลูกค้า

    -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

    -  ออกแบบงานก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

    -  งานฐานรากและโครงสร้างอาคาร

    -  งานเคลือบผิวพื้นด้วย Epoxy, PU,

    -  งานผนังฉนวน (Sandwich panel) สำหรับห้องเย็นและพื้นที่ผลิต

    -  งานติดตั้งระบบสนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำดี, ระบบทำความเย็น (Refrigeration System),  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Ventilation System) , ระบบอัดอากาศ (Air Compressed) , ระบบหม้อไอน้ำ (Steam Boiler) , อื่นๆ

    -  เครื่องจักรในกระบวนการผลิต

    - อุปกรณ์แสตนเลสในกระบวนการผลิต

    - งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

    - งานบริการหลังการขาย