ต้อนรับและสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา

07 มกราคม 2559

วันที่ 18 ก.พ. 2559 ผู้บริหารธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร นำโดย คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ , คุณจรูญ อุดมลักษณานนท์ และผู้บริหารหน่วยงาน ได้ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์นักศึกษา ในโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสรรหาบุคลากรที่มีศักย ภาพ เข้าร่วมกับบริษัทในอนาคต ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ. โดยในเดือน มิ.ย. - ก.ค. นี้ พวกเราจะได้ต้อนรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกกันนะครับ ^__^