"สุขสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย" ในวันที่ 10 เม.ย. 60

10 เมษายน 2560

ขอแชร์ภาพคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อยให้โอวาสเพื่อนพนักงานชาว KPI และภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อโตและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในงาน "สุขสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย" ในวันที่ 10 เม.ย. 60