อบรมหลักสูตร "โรงเรือนไก่ไข่ และ ระบบบอุปกรณ์ไก่ไข่" ครั้งที่ 3

09 ตุลาคม 2560

ผ่านไปด้วยดีกับการอบรมหลักสูตร "โรงเรือนไก่ไข่ และ ระบบบอุปกรณ์ไก่ไข่" ครั้งที่ 3 ณ บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 29/9/60

เพื่อเป็นการผนึกกำลังระหว่าง KPI & KSP ในการถ่ายทอดความรู้ของสายธุรกิจฟาร์ม และกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร

ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง 4 ท่าน คุณภานุรัตน์ จำรูญนาม (ผู้จัดการฝ่ายขาย ตปท.) บริษัท KSP และคุณอภิรักษ์ อินทรพักตร์ (ผู้จัดการทั่วไป) คุณธันบดินทร์ ใจเด็ด (ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการแปรรูปอาหาร) คุณวิรายุ หน่อแก้ว(วิศวกร 4 ออกแบบและประเมินราคา) บริษัท KPI
ที่ได้มาให้ความรู้ดีๆ ทางด้านธุรกิจโรงเรือนไก่ไข่ ระบบบอุปกรณ์ไก่ไข่ และระบบความเย็น

แล้วพบกันอีกครั้งกับการอบรมหลักสูตร "โรงฟักไข่ และ ระบบอุปกรณ์โรงฟักไข่" ครั้งที่ 4 ณ บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด
#MKT