โรงเรือนไก่ 2 ชั้น - ประเทศอินเดีย

18 กรกฎาคม 2559

โรงเรือนไก่พันธุ์ 2 ชั้น - ประเทศอินเดีย