Shrimp Processing plant - ประเทศเวียดนาม

21 กรกฎาคม 2559

Shrimp Processing plant - โรงงานแปรรูปกุ้ง  ประเทศเวียดนาม
Flake Ice maker  ระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับผลิตน้ำแข็ง