อบรมการใช้งานและบำรุงรักษา

02 สิงหาคม 2559

อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น

    ภายหลังจากดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ  ทีมงานบริการ (Service Team) จะเข้าดำเนินการ อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรหน้างาน  เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจการทำงานและ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด