บริการลูกค้า - Customer support

02 สิงหาคม 2559

บริการลูกค้า - Customer support

   บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ และอยู่เคียงข้างกับลูกค้า ตามปณิธาน " Serve the best Stop forward " 

 

การให้บริการ

  1. บริการให้คำปรึกษา

สามารถติดต่อทีมงานบริการ (Service Team)  เพื่อให้คำปรึกษา หรือ การแก้ไปปัญหาเบื้องต้น  โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

    - โทรศัพท์  02-8176410

    - โทรสาร  02-8176437

    -  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    -  Line ID : KPI_KPI

    -  Facebook : www.facebook.com/kasetphand Industry.co.ltd

 

  1. Remote Services เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถให้บริการ Remote Service ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต เข้าถึงระบบควบคุม , คอมพิวเตอร์  ได้โดยตรง
  1. On-site Services สามารถนัดหมายทีมงานบริการ เข้าสำรวจ ตรวจสอบ รับความต้องการ และให้คำปรึกษากับลูกค้า ณ. โรงงานหรือสำนักงานของลูกค้า