โกดังจัดเก็บวัตถุดิบ (Warehouse)

07 กันยายน 2559

โกดังจัดเก็บวัตถุดิบ (Warehouse)

 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านโกดังจัดเก็บวัตถุดิบ (Warehouse) สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

     -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

     -  ออกแบบงานก่อสร้าง และระบบสนับสนุน

     -  งานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้าง

     -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, อื่นๆ

     -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้นถึงส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

คุณสมบัติโกดังจัดเก็บวัตถุดิบ (Warehouse)

     -  โครงสร้างอาคารเหล็ก PEB  สามารถออกแบบให้มีพื้นที่ภายในกว้างและไม่มีเส้าค้ำยันกลาง  ทำให้ได้พื้นที่ในการจัดเก็บสิ้นค้ามากขึ้นและสวยงาม

     -  โครงสร้างเหล็ก  ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้เฉพาะด้านและใช้ Software ช่วยในการเวิเคราะห์การรับแรง  ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

     -  โครงสร้างเหล็กผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ASTM A572 หรือเทียบเท่า

     -  ราคาประหยัดและการก่อสร้างที่รวดเร็ว

     -  มีความแข็งแรงทดทาน

     -  อายุการใช้งานยาวนาน