โรงฟักไข่ (Hatchery)

07 กันยายน 2559

โรงฟักไข่ (Hatchery)

   บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านโรงฟักไข่ (Hatchery) แบบครบวงจร  โดยสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

     -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

     -  ออกแบบงานก่อสร้าง และระบบสนับสนุน

     -  งานก่อสร้างอาคาร และผนังฉนวน (Sandwich Panel)

     -  งานติดตั้งระบบสนับสนุน  เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบน้ำดี, อื่นๆ

     -  งานออกแบบและติดตั้งระบบสสนับสนุนสำหรับตู้ฟักและตู้เกิด  เช่น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ( Chiller & Ventilation System ) , ระบบลมอัด ( Air Compressed ), ระบบน้ำร้อน ( Heat pump )

     -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

     -  งานบริการหลังการขาย