งานก่อสร้างอาคาร (Building)

07 กันยายน 2559

งานก่อสร้างอาคาร (Building)

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านงานก่อสร้างอาคาร (Building) โดยสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

   -  ออกแบบงานก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค

   -  งานก่อสร้างอาคาร

   -  งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้

  1. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  2. ระบบประปา
  3. ระบบสุขาภิบาล
  4. ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
  5. ระบบแจ้งเหตุดับเพลิง
  6. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  7. ระบบ CCTV
  8. อื่นๆ

   -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

   -  งานบริการหลังการขาย