ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ( Fire Protection System)

07 กันยายน 2559

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ( Fire Protection System ) ,ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

  บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System) และ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) แบบครบวงจร  สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดังต่อไปนี้

    -  รับความต้องการและให้คำปรึกษา

    -  ออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Fire Protection System) ตามมาตรฐานสากล NFPA

    -  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Jockey Pump & Fire Pump) ภายใต้แบรนด์ชั้นนำของโลก และได้รับมาตรฐาน UL / FM  ตามความต้องการลูกค้า

    -  อุปกรณ์ภายในระบบ  เช่น  Fire Protection Valves ,  Alarm Valves , Sprinklers , Groove Coupling & Fitting , Automatic Devices and Accessories , Fire Department Connection, Fire Hose , อื่นๆ

    -  งานติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง

    -  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

    -  งานบริหารโครงการโดยทีมงานวิศวกรผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่เริ่มต้น, ติดตั้ง, ทดสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

    -  การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้น

    -  งานบริการหลังการขาย

รายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อเข้าสำรวจหน้างานและรับความต้องการลูกค้า สำหรับโครงการติดตั้งใหม่ หรืองานปรับปรุุง เพิ่มเติมระบบ