รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) - BULK TRUCK

07 กันยายน 2559

รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) - BULK TRUCK

   บริษัท เกษตรภัรฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้ให้บริการด้านรถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) - BULK TRUCK  แบบครบวงจร  โดยมีขนาดของรถบรรทุกให้เลือกตามความต้องการลูกค้า  พร้อมทั้งงานบริการหลังการขายจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ขนาดรถบรรทุกอาหารสัตว์ - BULK TRUCK

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 9 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 9M

     - บรรทุกอาหารได้ 9 ลูกบาศก์เมตร หรือ 5.4 ตัน ติดตั้งบนรถหกล้อ

     - ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2000x3600x2020 mm

     - น้ำหนักถังโดยประมาณ 2000Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล)16 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 16M

     - บรรทุกอาหารได้ 16 ลูกบาศก์เมตร หรือ 9.6 ตัน ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ

     - ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2300x4500x2200 mm

     - น้ำหนักถังโดยประมาณ 2500Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 22 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 22M

    - บรรทุกอาหารได้ 22 ลูกบาศก์เมตร หรือ 13.6 ตัน ติดตั้งบนรถสิบล้อ

    - ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2440x5400x2300 mm

    - น้ำหนักถังโดยประมาณ 3000Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 26 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 26MS (2TS)

    - บรรทุกอาหารได้ 26 ลูกบาศก์เมตร หรือ 15.6 ตัน ติดตั้งบนรถสิบล้อ หรือ รถพ่วง

    - ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) หัวพ่วง 2500x5400x2590 mm  , หางพ่วง   2500x6210x2400 mm                

    - น้ำหนักถังโดยประมาณ 3500Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 29 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 29MS

   -  บรรทุกอาหารได้ 29 ลูกบาศก์เมตร หรือ 17.4 ตัน ติดตั้งบนรถสิบล้อ

   -  ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2500x6000x2590 mm

   -  น้ำหนักถังโดยประมาณ 4000Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 29 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 29ML

   -  บรรทุกอาหารได้ 29 ลูกบาศก์เมตร หรือ 17.4 ตัน ติดตั้งบนรถสิบล้อ

   -  ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2440x7000x2300 mm

   -  น้ำหนักถังโดยประมาณ 4000Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 34 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 34M

   -  บรรทุกอาหารได้ 34 ลูกบาศก์เมตร หรือ 20.4 ตัน ติดตั้งบนรถสิบสองล้อ

   -  ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2500x7000x2590 mm

   -  น้ำหนักถังโดยประมาณ 4200Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 55 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 55M

   -  บรรทุกอาหารได้ 55 ลูกบาศก์เมตร หรือ 28 ตัน ติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงขนาด 3 เพลา

   -  ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง) 2500x11550x2590 mm

   -  น้ำหนักถังโดยประมาณ 6000Kg

 

  1. รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) 60 ลูกบาศก์เมตร รุ่น KPI-BT – 60M

   - บรรทุกอาหารได้ 60 ลูกบาศก์เมตร หรือ 30 ตัน  ติดตั้งบนรถกึ่งพ่วงขนาด 3 เพลา

   - ขนาดถัง (กว้าง x ยาว x สูง)  2500x11550x2700 mm

   - น้ำหนักถังโดยประมาณ 7000Kg