Project Farm

FARM

บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และผลิตโครงสร้างสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ โรงเรือนสัตว์บก โรงเรือนสัตว์น้ำ โรงเรือนปลูกพืช โรงฟัก โรงคัดไข่ รวมไปถึงอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

เร็วและมีคุณภาพ

แข็งแรงทนทาน

ได้มาตรฐาน

เชื่อถือได้

SUCCESSFUL PROJECTS