ผลงานที่ผ่านมา

To be an integrated service leader of agricultural and food industry of Asia

ให้บริการด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การติดตั้งเครื่องจักร อะไหล่และบริการหลังการขายแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

FARM

บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และผลิตโครงสร้างสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ โรงเรือนสัตว์บก โรงเรือนสัตว์น้ำ โรงเรือนปลูกพืช โรงฟัก โรงคัดไข่ รวมไปถึงอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

FOOD

ให้บริการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป กระบวนการชำแหละ ห้องเย็น คลังจัดเก็บสินค้า ระบบทำความเย็นและ Utilities การออกแบบและก่อสร้างอาคารผลิต อาคารสำนักงานแบบครบวงจร

RETAIL

ให้บริการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ร้านค้าสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจร้านอาหาร รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก อาทิ ตู้เย็น ตู้แช่ ทั่วประเทศ

alternative energy

พลังงานทางเลือกครบวงจร ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในรูปแบบการติดตั้ง (EPC) และ ซื้อขายไฟ (Private PPA)

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้างและวิศวกรรมกว่า 50 ปี พร้อมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คน  บริษัทฯ พร้อมให้ออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น คลังจัดเก็บสินค้า หรืออาคารขานาดใหญ่

AFTER SALES SERVICE

เราให้ความสำคัญกับการบริหารหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการใช้งาน รวมถึงฝึกอบรมการใช้งานพร้อมด้วยการบริการอะไหล่เครื่องจักรแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักร และทีมงานของท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด