บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด

Serve the Best Step Forward

Feed Farm Food Turnkey Innovation

ประวัติบริษัท

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลามากกว่า 50 ปี มีความสามารถในการให้บริการครอบคลุมลูกค้าและคู่ค้ากว่า 21 ประเทศ ทั่วทั่งยุโรปและภูมิภาคเอเชีย

ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปคับคู่ค้า ด้วยการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยของโลกพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและเติบโตเคียงคู่ไปพร้อมกับคู่ค้า สมดัง ปณิธานว่า
“Serve the best, Step Forward”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้นำการให้บริการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย
To be an integrated service leader of agricultural and food industry of Asia

ขอบเขตการให้บริการ

ขยายการบริการและพันธมิตรธุรกิจ
มากกว่า 28 ประเทศทั่วโลก
CURRENT MARKET
PARTNERS
PROSPECTIVE MARKET