ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ผนึกกำลังร่วมแสดงสินค้าในงาน Victam Asia 2024

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ผนึกกำลังร่วมแสดงสินค้าในงาน Victam Asia 2024 งานนิทรรศการและงานประชุมสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ และโภชนาการสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย Health & Nutrition Asia 2024 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2024 งานนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร CP-CPF ทั่วโลก อาทิ คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ CPF อินเดีย คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ CPF ฟิลิปปินส์ คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ รองกรรมการผู้ จัดการบริหาร ด้านวิชาการอาหารสัตว์ เยี่ยมชม บูธธุรกิจเกษตรภัณฑ์ฯ (KPI – KSP) พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ Feed Farm Food และ Green Tech ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยระดับโลก พร้อมโซลูชั่นสำคัญในการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและเกษตรกรไทย ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ บริษัทคนไทย […]

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ VICTAM Asia 2024

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ VICTAM Asia 2024 งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ-โภชนาการสัตว์ และอาหารสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2024 พบกับสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ รวมถึงการบริการด้านพลังงานทางเลือก ที่จะช่วยตอบทุกโจทย์ของธุรกิจคุณอย่างยั่งยืน ได้ที่บูธเกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม เครือซีพี เลขที่ G001 Hall 101 Co-Located ร่วมกับคู่ค้าชั้นนำ MOGENSEN เราพร้อมเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหาร ที่มุ่งมั่น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่สำคัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พบกันได้ที่ VICTAM Asia 2024 วันที่ 12 – 14 มีนาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา Visit us at Hall 101, Booth No. G001 ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้: https://www.databadge.net/viah2024/reg/… […]

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ (CPSI) จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ (CPSI) จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 9:00 – 11:00 และ 12:30 – 15:00 น. ณ ห้อง Happy Space บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคใจบุญทั้งเพื่อนพนักงาน คนในชุมชน และบริษัทข้างเคียง อาทิ บริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด, บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย), บริษัท […]

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ รับมอบรางวัลในฐานะเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2566

’เครือซีพี’ จัดงาน CG Network Recognition Awards 2023 มอบรางวัลแก่บุคคล-องค์กร เชิดชูเกียรติเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานเปิดงาน CG Network Recognition Awards 2023 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2566 ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 66 กลุ่มธุรกิจ ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยมี CEO ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และคณะผู้บริหารในเครือฯ ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ไปยังสำนักงานต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลในฐานะเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2566 โดยคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คุณศุภชัย […]

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์รับมอบรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม”

ครอบครัว KASETPHAND GROUP กับรางวัล “องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 ระดับดีเยี่ยม”ในงานนี้ ทางคุณคุณจรูญ อุดมลักษณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณนพดล ศรีพัฒนพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล งานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครอบครัวเกตรภัณฑ์พร้อมส่งเสริม สนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” เพราะเราสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการ สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ รวมถึงยังได้ร่วมส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคม และธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ ร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืน แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2566”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และกลุ่มธุรกิจของเครือฯ เข้าร่วมแสดงพลังประกาศจุดยืนร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” ค้นหาความจริง-ใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เพื่อแสดงพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมส่งเสียงถึงรัฐบาลใหม่ ภายใต้การนำของ คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเวทีข้อเสนอจาก ACT ถึงรัฐบาลใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านคอร์รัปชันกว่า 300 คน ประกอบด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ เจียไต๋ ซีพีเอฟ ซีพี ออลล์ กลุ่มทรู ซีพี แอ็กซ์ตร้า กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ซีพีพีซี (กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์) บมจ.ซีพีแลนด์ เอเชีย เอรา วัน สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ออลล์ นาว […]

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ฯ พร้อมด้วย บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ณ ห้อง Happy Space บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 9:00 – 11:00 และ 12:30 – 15:00 น.   กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคใจบุญทั้งเพื่อนพนักงาน คนในชุมชน และบริษัทข้างเคียง อาทิ บริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด, บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย), บริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จำกัด, บริษัท […]

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ นำโดยคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย พร้อมด้วยเพื่อนพนักงานและคณะทำงานด้านความยั่งยืนองค์กร พร้อมใจร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ (จากประเทศอินเดีย) ขึ้นประดิษฐ์ฐานบนยอดอุโบสถ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ติ่มซำเจด ดราก้อน และน้ำดื่ม KPI เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ร่วมกับชุมชน ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส คุณมิน เธียรวร รองประธานอาวุโส คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส คุณธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล รองประธานอาวุโส คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72 […]

“เทียนพรรษา มหามงคล ร้อยใจ สู่เปลวเทียน”

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานกลุ่มเกษตรภัณฑ์ นำโดยคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมถวายเทียนพรรษาในโครงการ “เทียนพรรษา มหามงคล ร้อยใจ สู่เปลวเทียน” ณ วัดในเขตชุมชมใกล้เคียงบริษัท ประกอบด้วย วัดครุนอก วัดครุใน และวัดชมนิมิตร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงศาสนา ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ตามหลักศาสนาพุทธ