KD Dripper Tape - เทปน้ำหยด

ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22 มิลลิเมตร
ระยะหยด 30 เซนติเมตร

สอบถามสินค้า

Share

แชร์บน facebook
แชร์บน twitter
แชร์บน linkedin
แชร์บน email

รายละเอียดสินค้า

ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22 มิลลิเมตร
ระยะหยด 30 เซนติเมตร
ความหนา 0.15, 0.20, 0.25 มม.

ความยาว 1000 เมตร

อัตราการไหล 1- 8 ลิตร/ชม
คุณสมบัติ
ยาวต่อเนื่องไร้รอยต่อ
อายุการใช้งานนานกว่า
ความดันในท่อน้อย
ผสมสารป้องกันยูวี
ให้น้ำสม่ำเสมอ
ผลผลิตดี