ฟาร์มสุกร ฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์

ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ 2,400 แม่
บริษัท ฟาร์มเมชสไวน์บรีดเดอร์ จำกัด