กลุ่มเกษตรภัณฑ์ร่วมงาน “CPF The NeXt Tech Show : เทคโนโลยีแห่งอนาคต…เพื่อการเติบโตด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน”

  • Home
  • News
  • กลุ่มเกษตรภัณฑ์ร่วมงาน “CPF The NeXt Tech Show : เทคโนโลยีแห่งอนาคต…เพื่อการเติบโตด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน”

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ร่วมงาน CPF The Next Tech Show งานแสดงเกษตรดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

“CPF The NeXt Tech Show : เทคโนโลยีแห่งอนาคต…เพื่อการเติบโตด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน” 🌐💻📱💡👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾💙

โดยกลุ่มเกษตรภัณฑ์ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ที่จะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจผลิตอาหารและฟาร์มปศุสัตว์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทุกท่านจะได้พบกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ หรือเลี้ยงโค เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านปศุสัตว์

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ขอขอบคุณทาง CPF เป็นอย่างสูงสำหรับโอกาสในการเข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ที่จะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจผลิตอาหารและฟาร์มปศุสัตว์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเกษตรดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี มา ณ โอกาสนี้

Recent Posts

Follow Us