ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ผนึกกำลังร่วมแสดงสินค้าในงาน Victam Asia 2024

  • Home
  • News
  • ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ผนึกกำลังร่วมแสดงสินค้าในงาน Victam Asia 2024

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ ผนึกกำลังร่วมแสดงสินค้าในงาน Victam Asia 2024 งานนิทรรศการและงานประชุมสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ และโภชนาการสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย Health & Nutrition Asia 2024 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2024

งานนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร CP-CPF ทั่วโลก อาทิ คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ CPF อินเดีย คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ CPF ฟิลิปปินส์ คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ รองกรรมการผู้

จัดการบริหาร ด้านวิชาการอาหารสัตว์ เยี่ยมชม บูธธุรกิจเกษตรภัณฑ์ฯ (KPI – KSP) พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ Feed Farm Food และ Green Tech ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยระดับโลก พร้อมโซลูชั่นสำคัญในการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและเกษตรกรไทย

ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ บริษัทคนไทย พร้อมแล้วสู่การให้บริการวิศวกรรมครบวงจร​ในภูมิภาคเอเชีย เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโต เคียงคู่ไปพร้อมกับลูกค้าอย่างยั่งยืน”

Recent Posts

Follow Us