ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี

  • Home
  • News
  • ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี

กลุ่มเกษตรภัณฑ์ นำโดยคุณสมชาย ไพบูลย์พลาย้อย พร้อมด้วยเพื่อนพนักงานและคณะทำงานด้านความยั่งยืนองค์กร พร้อมใจร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในพิธียกเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุ (จากประเทศอินเดีย) ขึ้นประดิษฐ์ฐานบนยอดอุโบสถ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

พร้อมร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ติ่มซำเจด ดราก้อน และน้ำดื่ม KPI เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ร่วมกับชุมชน ตามหลักสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Recent Posts

Follow Us