ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

  • Home
  • News
  • ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานอาวุโส คุณมิน เธียรวร รองประธานอาวุโส คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส คุณธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล รองประธานอาวุโส คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป

และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกลุ่มเกษตรภัณฑ์ นำโดยคุณวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด พร้อมด้วย คุณภิญญ์พงษ์ ร่วมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี รวมทั้งพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ตลอดจนผู้มีกุศลจิตศรัทธาพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง และร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โถงชั้น 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม ในครั้งนี้

Recent Posts

Follow Us