CP Mask : ภารกิจนี้เพื่อชาติ Part 1

  • Home
  • News
  • CP Mask : ภารกิจนี้เพื่อชาติ Part 1

ติดตามความคืบหน้า สัปดาห์ที่1 ภารกิจซีพีสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยเพื่อคนไทย

ผ่านไป 1 สัปดาห์ หลังจากที่ ประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ประกาศ CP ขอ 5 สัปดาห์สร้างโรงงาน 100 ล้าน ผลิตหน้ากากอนามัย “แจกฟรี” จบ Covid-19 ยกให้ รพ.จุฬาฯ ทำให้ภารกิจการสร้างโรงงานนั้นต้องรวมหัวกระทิในเครือซีพีมาเร่งสร้างให้เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “เร็วแต่มีคุณภาพ” ทำให้ต้องออกแบบ และก่อสร้างในมาตรฐานห้องครีนรูมหรือห้องปลอดฝุ่น

Credit : We are CP

อ่านต่อได้ที่ : http://www.wearecp.com/cpg-1703-2563/

Recent Posts

Follow Us