PROPAK ASIA 2019

สิ้นสุดกันไปแล้วกับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  Propak Asia 2019″ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทค  ประมวลภาพบรรยากาศ การออกบูธ ของ KPI เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2019  ที่ผ่านมา “KPI” ขอขอบคุณที่ได้รับการตอบรับที่อบอุ่น จากลูกค้า และพันธมิตรทุกๆท่าน 

 

Recent Posts

Follow Us